NORWEGIAN - VILLMARKSAKTIVITETER

ANSVARSFRASKRIVELSE, RETTIGHETSFRASKRIVELSE,

RISIKO - OG ERSTATNINGSAVTALE

(“herved kalt “Avtale om ansvarsfraskrivelse”)

ED Å SIGNERE DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE SÅ FRASKRIVER DU ELLER GIR OPP SPESIFIKKE RETTIGHETER, INKLUDERT RETTEN TIL Å SAKSØKE FOR NEGLISJERING , BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER BRUDD PÅ AKTØRENES ERSTATNINGSANSVAR  ELLER KREVE ERSTATNING FOR EN ULYKKERETTIGHETER, INKLUDERT RETTEN TIL Å SAKSØKE ELLER KREVE ERSTATNING FOR EN ULYKKE

         VENNLIGST LES NØYE!

DENNE LØSLATELSESAVTALEN SKAL GJELDE FOR ALL FREMTIDIG DELTAKELSE I VILLMARK AKTIVITETER


TO:
SNOWWATER HELI SKIING INC., VALHALLA POWDERCATS, SITE SPECIFIC MANAGEMENT LTD., HIGH TERRAIN HELICOPTERS LTD., BACKCOUNTRY ACCESS INC., RED MOUNTAIN RESORTS INC., WHITEWATER SKI RESORT, EAGLE GRAPHITE CORPORATION, BLACKCOMB AVIATION LEASING LIMITED PARTNERSHIP, BLACKCOMB HELICOPTERS LIMITED PARTNERSHIP, BLACKCOMB AVIATION LIMITED PARTNERSHIP, Hennes majestet dronningen på vegne av Britisk Columbia,

og deres respektive direktører, styremedlemmer, ansatte, guider, agenter, uavhengige leverandører, underleverandører, representanter, etterfølgere, overtakere og gjester (som herved blir samlet referert som «De ansvarlige»).

DEFINISJONER

I denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse så inkluderer begrepet “Villmarksaktiviteter” inkluderer alle aktiviteter, boforhold, transport, arrangementer og tjenester som blir tilbudt, arrangert, organisert, utført, sponset eller autorisert av De ansvarlige, og inkluderer, men er ikke begrenset til: skigåing, snowboardaktiviteter, orientering – og opplæringskurs; Pålasting, avlasting og reising med eller bevegelse i eller rundt helikopter, løypemaskin, snøscootere, og kjøretøy; og andre aktiviteter, arrangementer og tjenester som på hvilken som helst måte er tilknyttet eller relatert til villmarksaktiviteter.

RISIKOAVTALE – SNØSKRED, ALPINTERRENG, VILLMARKSREISING, VÆR ETC. 

Jeg er klar over at villmarksaktiviteter involverer risiko, farer og risikofylte situasjoner. Snøskred skjer ofte i terreng som blir brukt for villmarksaktiviteter, og kan bli forårsaket av naturkrefter eller av person person som reiser gjennom terrenget. Jeg bekrefter og samtykker De ansvarlige kan ta feil om at alpinterrenger er trygt for villmarksaktiviteter eller om et snøskred kan skje.  Terrenget som blir brukt for villmarksaktiviteter er ikke kontrollert, umerket, og ikke gjennomgått en inspeksjon og involverer mange risikoer, farer, og farlige situasjoner , i tillegg til faren for snøskred. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: snøskavl, sprekker, klipper, trær, trebrønner og trestumper, bekker, stener, kampstener, trerester, hull og nedsynkninger på eller under snøoverflaten, klipper, ujevn og vanskelige snøforhold, løypemaskinveier og veigrøfter, gjerder og andre menneskelagde konstruksjoner, å bli dekket av snø, støte på eller kollidere med andre personer, objekter, å gå seg bort eller bli adskilt fra resten av følge eller guide, smittsomme sykdommer smittet gjennom virus, bakterie, parasitter og sopp som kan bli overført gjennom direkte eller indirekte kontakt; utstyrssvikt; uaktsomhet fra andre personer, inkludert andre gjester;  og UAKTSOMHET FRA DE ANSVARLIGE. JEG BEKREFTER AT UAKTSOMHET INKLUDERER DET AT DE ANSVARLIGE MISLYKKES I Å GJENNOMFØRE TILSTREKKELIGE TILTAK FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE MEG ELLER ADVAR MEG MOT RISIKO, FARER OG FARLIGE SITUASJONER UNDER VILLMARKSAKTIVITETER. Kommunikasjon i alpinterrenget er vanskelig og dersom en ulykke inntreffer så kan det hende at redningsmulighet og medisinsk behandling ikke vil være tilgjengelig. Alpine værforhold kan være ekstreme og forandre seg raskt uten forvarsel, og det kan gjøre at transport med helikopter, løypemaskin eller snøscooter blir farlig.

JEG ER KLAR OVER RISIKOENE, FARENE OG DE FARLIGE SITUASJONENE SOM KAN OPPSTÅ MED VILLMARKSAKTIVITETER OG JEG AKSEPTERER FRIVILLIG OG TAR PÅ MEG ANSVARET FOR ALLE RISIKOER, FARER OG FARLIGE SITUASJONER OG MULIGHETEN FOR PERSONLIGE SKADE, DØD, EIENDOMSSKADE ELLER TAP AV EIENDEL.

MERKNAD TIL SNOWBOARDERE OG TELEMARK SKILØPERE – ØKT RISIKO

Til forskjell fra alpinbindinger, så er ikke snowboardbinding og enkelte telemark skibindinger designet eller laget for å løsne og vil heller ikke løsne seg under normale forhold. Når snowboardere bruker en sikkerhetsline eller festemekanisme, eller telemark skiløpere uten skibremser vil risikoen for å ikke overleve et snøskred øke.

ANSVARSFRASKRIVELSE, RETTIGHETSFRASKRIVELSE, ERSTATNINGSAVTALE

Med hensyn til at De ansvarlige tillater meg å delta i villmarksaktiviteter, gir jeg herved samtykke til:  

  1. Å FRASKRIVE ENHVER OG ALLE KRAV som jeg har eller kan ha krav mot DE ANSVARLIGE  OG FRIGJØR DE ANSVARLIGE fra enhver og all ansvar for enhver tap, skade, utgift eller skade, inkludert død, som jeg kan bli utsatt for eller som min nærmeste slektninger kan bli utsatt som følge av min deltakelse i villmarksaktiviterer, PÅ GRUNN AV ENHVER ÅRSAK, INKLUDERT UAKTSOMHET, KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ ENHVER LOVFESTET PLIKT ELLER BRUDD AV ENHVER OMSORGSPLIKT, INKLUDERT ENHVER OMSORGSPLIKT SOM KREVES UNDER OCCUPIERS LIABILITY ACT, R.S.B.C. 1996, c. 337 FRA DE ANSVARLIGE. JEG ER FORTROLIG MED AT UAKTSOMHET INKLUDERER AT DE ANSVARLIG MISLYKKES I Å FORETA RIMELIG TILTAK FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE MEG ELLER ADVAR MEG MOT RISIKOENE, FARENE OG DE FARLIGE DELTAKELSE I SITUASJONENE KNYTTET TIL VILMARKSAKTIVITETER SOM ER NEVNT OVENFOR;

  1. Å FRITA DE ANSVARLIGE FOR ENHVER ANSVAR ELLER SKYLD for enhver eiendomsskade eller personlige skade på påført en tredjepart som skyldes min deltakelse i villmarksaktiviteter;

  2. Denne avtalen om ansvarsfraskrivelse er gjeldende og bindende for mine arvinger, nærmeste slektninger, arvtakere, administratører, utnevnte og representanter i tilfelle jeg dør eller blir invalid;  

  3. Denne avtalen om ansvarsfraskrielse og enhver rettigheter, plikter og forpliktelser mellom partene i denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse skal kun gjennomføres og fortolket i samsvar med lovene til provinsen British Columbia og ingen annen jurisdiksjon; og  

  4. Enhver rettstvist som involverer partene i denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse skal kun utføres innad provinsen Bristish Coloumbia og skal holdes innenfor den ekslusive jurisdiksjonen til Courts of the Province of British Columbia.  

Gjennomføringen av denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse er ikke basert på muntlige eller skriftlige representasjoner eller ytringer gjort av De ansvarlige med hensyn til sikkerheten til villmarksaktiviteter, unntatt det som er uttrykt i denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse.

JEG BEKREFTER AT JEG HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE FØR SIGNERING, OG JEG ER KLAR OVER AT SIGNERING AV DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE FØRER TIL AT JEG FRASIER SPESIFIKKE RETTSLIGE RETTIGHETER SOM JEG ELLER MINE ARVTAKERE, NÆRMESTE SLEKTNINGER, ARVINGER, ADMINISTRATØRER, UTNEVNTE OG REPRESENTANTER KAN HA OVERFOR DE ANSVARLIGE. JEG ER KLAR OVER AT DENNE UTSLIPPENDE AVTALEN GJELDER FOR ALLE FREMTIDIG DELTAKING I VILLMARK AKTIVITETER.

Signature of Client

Sign Here

Signature of your witness:

Signed this Sunday, May 26, 2024

Who will be participating?

Adult  Adult and Children  

Signee Information

Address

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

By clicking 'I Agree' below, you agree that you have read and agree with the terms of the waiver and that the information you provided is accurate. You furthermore agree that your submission of this form, via the 'I Agree' button, shall constitute the execution of this document in exactly the same manner as if you had signed, by hand, a paper version of this agreement.