Rafting norsk

Ved å delta på rafting med Serious Fun AS (heretter referert til som SF), godtar jeg å være bundet av følgende vilkår og betingelser:

 1. Jeg erkjenner og aksepterer at rafting innebærer visse risikoer og farer, inkludert, men ikke begrenset til, risiko for personskade og skade på eiendom.

 2. Jeg forstår og aksepterer at SF, dets ansatte og andre deltakere ikke er ansvarlige for personskade eller tap av eiendom som følge av deltakelse i rafting.

 3. Jeg bekrefter at jeg er i god fysisk form og helse for å delta i rafting, og jeg har ingen medisinske tilstander som kan utgjøre en risiko for meg selv eller andre deltakere. Rafting anbefales ikke for gravide.

 4. Jeg informerer guiden om jeg ikke kan svømme eller har annen relevant informasjon for å gjøre rafteturen bedre og tryggere, inkludert eventuelle medisiner eller utstyr som må tas med.

 5. Jeg forstår og aksepterer de anbefalte aldersgrensene for rafting med SF:

  • Familierafting: fra 8 år
  • Superrafting/Skolerafting: fra 12 år
  • Vikingrafting: fra 15 år

 6. Jeg forstår at jeg må bære passende sikkerhetsutstyr som hjelm og redningsvest under rafteturen, og jeg vil bruke dette utstyret i samsvar med instruksjonene gitt av instruktør/guide.

 7. Brudd på gitte regler og manglende etterlevelse av instrukser i løpet av rafteturen, kan føre til at guiden avbryter rafteturen for enkelte eller hele gruppen.

 8. Jeg er kjent med at SF har ansvarsforsikring, men ikke ulykkesforsikring for deltakerne. Deltakere anbefales å tegne en passende reiseforsikring.

 9. Jeg godtar at bilder og videoer av meg kan bli tatt under rafteturen, men hvis jeg ikke ønsker å bli fotografert, vil jeg gi beskjed til SF før turen.

 10. Jeg samtykker til behandling av mine personlige data i samsvar med gjeldende lover og regler om personvern.
    

 11. Jeg har grundig lest det ovenstående, og forstått hva erklæringen innebærer. Jeg forstår at ved å signere nedenfor så aksepterer jeg de risikoer som aktivitet i regi av SF innebærer, og samtidig godtar jeg den ovennevnte ansvarsfraskrivelse.

 12. Som foresatt til et barn under 18 år som deltar i SFs raftingaktiviteter, bekrefter jeg at jeg har lest og forstått vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen. Jeg gir mitt samtykke til at barnet mitt deltar i aktivitetene, og jeg aksepterer alle vilkår og betingelser på vegne av barnet mitt.

Who will be participating?

Adult  Adult and Children  Children

Signee Information

By clicking 'I Agree' below, you agree that you have read and agree with the terms of the waiver and that the information you provided is accurate. You furthermore agree that your submission of this form, via the 'I Agree' button, shall constitute the execution of this document in exactly the same manner as if you had signed, by hand, a paper version of this agreement.